Ing. Mohorn / Aquapol – časť 2

3. mája 2017

3. Energetická pyramída

Obr.2 Korelačné formy energie, ich vzájomné interakcie a ich vzájomné pôsobenie s hmotou.

Na obr. 2 Pokúsil som sa demonštrovať symbolicky, ako rôzne formy energie, spojené s hmotou, patria k sebe a navzájom súvisia. Linky spájajúce jednotlivé druhy energie s hmotou predstavujú vzájomné interakcie.

3.1 Scholastická fyzika

Na troch spodných vrcholoch energetickej pyramídy sú znázornené známe statické formy energie. Nazývajú sa statické, pretože sa nemení smer pôsobenia sily na hmotu, napríklad magnetizmus: kompasová ihla. Zvyšnými dvoma statickými formami energie sú gravitácia (pôvodne nevysvetliteľný fenomén) a elektrostatické vlastnosti. Medzi elektrostatikou a magnetizmom existuje dynamická forma energie, ktorá vykazuje vlnový charakter. Preto natrvalo mení smer svojej sily. Toto je dobre známy elektromagnetizmus.

3.2 Rozšírená fyzika

V dôsledku mnohých nevysvetliteľných javov a môjho intenzívneho základného výskumu sú tu 3 ďalšie fyzikálne spektrá chýbajúce energie, ktoré sú uvedené na obr. 3. Jednou z nich je elektrogravita, ktorá vysvetľuje všetky fyzikálne vplyvy, pri ktorých elektrina ovplyvňuje gravitáciu. Lietadlová technológia UFO môže byť vysvetliteľná s týmto, a slávny efekt Bielefeld-Brown tiež súvisí s týmto energetickým spektrom.

Na vysvetlenie funkcie technológie Aquapol majú ďalšie dve energetické spektrá osobitný význam, ktorým je gravomagnetizmus (veľmi podobný elektromagnetizmu) a v neposlednom rade aj proto-energia vesmíru. Zdá sa, že 3 statické a 3 dynamické formy energie sú navzájom v rovnováhe. Kozmická proto-energia je nadradená všetkým ostatným energetickým formám. Preto je umiestnený na vrchole energetickej pyramídy. Napokon hmotnosť čerpá priame spojenie medzi proto-energiou a 3 statickými a 3 dynamickými formami energie.

Obr.3 Pyramid kozmickej energie so svojimi prepojenými energetickými spektrami

4. Príklady vzniku rôznych foriem energie (= spektra)

4.1 Závažnosť

Ako už mnohí „výskumníci slobodnej energie“ predo mnou už tvrdili, gravitácia je produktom proto-energie, keď interaguje s hmotou (napríklad so Zemou). Keďže naša Zem je zakotvená v tomto mori proto-energie, preniká touto energiou a je predmetom vzájomných interakcií. Rozdiel medzi množstvom prichádzajúcej a odchádzajúcej proto-energie fyzicky vyúsťuje do tlakovej sily, ktorá nás nejakým spôsobom tlačí na Zem! (Pozri obrázok 4). Počas prechodu na Zemi má proto-energia zníženie intenzity (skríningový efekt) a opúšťa sa na druhej strane so zníženou silou. Predpokladá sa, že cca. 5 až 10% prúdovej energie sa „absorbuje“. Táto časť sa premenila na iné formy energie rôznych druhov! Teda gravitácia, ktorá je falošne označovaná ako „atraktívna“ sila, je vlastne prejavom proto-energie ako tlakovej sily!

Obr.4 Gravitácia je vlastne tlačná sila.

Teraz vzniká nasledujúca otázka: Čo sa stane s proto-energiou, ktorá zostáva na Zemi? Podľa môjho výskumu sa objavujú ďalšie energetické formy alebo spektrá …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *