Články o vysušovaní

Ing. Mohorn / Aquapol – časť 2

3. Energetická pyramída Obr.2 Korelačné formy energie, ich vzájomné interakcie a ich vzájomné pôsobenie s hmotou. Na obr. 2 Pokúsil som sa demonštrovať symbolicky, ako rôzne formy energie, spojené s hmotou, patria k sebe a navzájom súvisia. Linky spájajúce jednotlivé druhy energie s hmotou predstavujú vzájomné interakcie. 3.1 Scholastická fyzika Na troch spodných vrcholoch energetickej

Continue Reading

Inžinier W. Mohorn / Aquapol – časť 1

Funkčné základy nového generátora V roku 1983 bol v Rakúsku vyvinutý systém schopný demoisturalizovať celé budovy bez priameho zásahu do muriva ani používania chemikálií. Nevyžaduje žiadne konvenčné dodávky energie, ale zachováva zníženú úroveň vlhkosti. V celej Európe sa nachádza viac ako 21 000 úspešných inštalácií Aquapolu, z ktorých niektoré sú v medzinárodne známych lokalitách, ako

Continue Reading

Revolučné riešenie proti vlhkosti je teraz k dispozícii vo Veľkej Británii

V Spojenom kráľovstve je teraz k dispozícii nový ekologický systém na likvidáciu vlhkých a vysušujúcich budov, ktorý nevyužíva žiadne chemikálie, bez vŕtania, bez údržby, bez batérií ani s elektrickou energiou. Systém sa nazýva Aquapol a spoločnosť ponúkajúca túto službu sídli v East Grinstead v západnom Sussexe. Aquapol je senzačná nová technológia, ktorá ukončuje rastúce vlhkosti

Continue Reading