Ing. Mohorn / Aquapol – časť 2

3. Energetická pyramída Obr.2 Korelačné formy energie, ich vzájomné interakcie a ich vzájomné pôsobenie s hmotou. Na obr. 2 Pokúsil som sa demonštrovať symbolicky, ako rôzne formy energie, spojené s hmotou, patria k sebe a navzájom súvisia. Linky spájajúce jednotlivé druhy energie s hmotou predstavujú vzájomné interakcie. 3.1 Scholastická fyzika Na troch spodných vrcholoch energetickej

Continue Reading

Inžinier W. Mohorn / Aquapol – časť 1

Funkčné základy nového generátora V roku 1983 bol v Rakúsku vyvinutý systém schopný demoisturalizovať celé budovy bez priameho zásahu do muriva ani používania chemikálií. Nevyžaduje žiadne konvenčné dodávky energie, ale zachováva zníženú úroveň vlhkosti. V celej Európe sa nachádza viac ako 21 000 úspešných inštalácií Aquapolu, z ktorých niektoré sú v medzinárodne známych lokalitách, ako

Continue Reading